Stichting Karo


acceptatie en een onvoorwaardelijke houding  bij de begeleiding van kinderen en jongeren met autisme

Een individuele op het kind of de jongere afgestemde methode

Vanuit een liefdevolle en accepterende houding wordt eerst een vertrouwensrelatie met het kind opgebouwd. Dit vormt de basisvoorwaarde voor de verdere ontwikkeling. Growing Minds besteedt juist hier veel aandacht aan. Growing Minds werkt vanuit deze houding met ABA (Applied Behavior Analysis).

Stichting Karo ondersteunt het  gedachtegoed van Growing Minds door het uit te dragen en waar mogelijk in te zetten. Growing Minds is een aanpak gericht op de ontwikkeling van kinderen en jongeren met autisme en andere ontwikkelingsstoornissen én gericht op de begeleiding van hun ouders en begeleiders. Growing Minds maakt gebruik van ABA (Applied Behavior Analysis),  een wetenschappelijk onderbouwde methode, die uitermate succesvol is gebleken in de begeleiding van kinderen en jongeren met autisme.

Stichting Karo

Veritasweg 12
6861 XP Oosterbeek
Nederland